Chào mừng đến website
Giải Pháp Tươi Sáng đề xuất cho công ty và xí nghiệp những ý kiến chuyên môn và hỗ trợ trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày nay để có thể tham gia hiệu quả vào đấu trường quốc tế nhiều công ty đã nhận thức được nhu cầu cải thiện trình độ và tiêu chuẩn của nhân viên. Giải Pháp Tươi Sáng cung cấp những khóa học ngắn hạn và những buổi hội thảo về lĩnh vực phát triển nhân sự bao gồm: quản lý thời gian và nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy nhân viên, giao tiếp hiệu quả, tiếng anh chuyên ngành thương mại, hỗ trợ đào tạo nhân sự và những kỹ thuật quản lý hiệu quả…


chitiet

Tư vấn

Giải Pháp Tươi Sáng có những buổi tư vấn: ở cấp độ quản lý cho những công ty về cách thức nâng cao năng suất công việc thông qua việc bồi dưỡng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Chi tiết

Sản phẩmSách vải tương tác
Túi đựng bút chì hình động vật
Xem tất cả sản phẩm

Dịch vụ và chương trình

Liên hệ

Địa chỉ: 11A Đào Cam Mộc, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 8 3852 1635
Di động: +84 9 3200 6895 (English)
Fax: +84 8 3852 1643
Mail: